Ydelser

Ydelser

Ydelser

HAVEBESØG – KONCEPTINTERVIEW

På baggrund af en besigtigelse af eksisterende forhold, og et konstruktivt møde med Jer, gennemgår vi projektets hoveddisponering, altså bl.a. placering af ophold, og den overordnede ruminddeling. Interviewet vil omhandle jer som individer og den livsstil som jeres familie søger. Udgangspunktet er den drøm du har skabt og den inspiration vi skal guide designet igennem. Vi skal afkode den stil og indretning som passer til jeres udtryk – så samtalen skaber feedback og grundviden om den inspiration og de spørgsmål du har. Der vil være rådgivning omkring alle aspekter af havens indhold og erfaringer i både design og konstruktion.

Et vigtigt element i havebesøget er at gennemgå eksisterende forhold og rådgive omkring bibeholdelse og eventuel genplantning af planter og buske, beskæring og retningen i den grønne omgivelse.

Konceptinterviewet belyser så at sige uderummets koncept og hovedidé, og er således grundstenene til det et videre forløb.

Pris: 3000,00 inkl. Moms

Ydelser

SKITSEPROJEKT

Skitseprojektet er en viderebearbejdning af konceptinterviewet, hvori Jeres evt. bemærkninger er tilgodeset og indarbejdet. Projektmappen henvender sig i særdeleshed til kunden, og består af rumlige tegninger og perspektiver, samt farvelagte og målefaste planer samt evt. udvalgt principsnit og situationsplan – planteindhold og overordnet lysdesign.

Skitseprojektet afleveres typisk i A3-mappeform. Materialet vil medvirke til, at der evt. kan indhentes et prisoverslag fra en god hovedentreprenør.

Ydelser

MASTERPLAN – KOMPLET DESIGN

Projektet viderebearbejdes, gennem en grundig teknisk projektering, herefter til et tegningsmateriale, som kan bruges til at indhente præcise tilbud ved eksempelvis en hovedentreprenør. Hvor tidligere tegninger har været i målestok 1:100 er disse typisk i 1:50 eller endnu mere detaljeret. Hertil udarbejdes en summarisk bygningsdelsbeskrivelse anført på tegningerne. I alt et samlet grundlag, der ikke lader nogen tvivl til overs for den bydende/udførende hovedentreprenør.

Detaljemateriale som indgår i Masterplanen

  • Kabelplaner og lysdesign
  • Teknisk kompendium
  • Materiale oversigt
  • Plantelister
  • Produkt specifikke tegningsmasser (pool, spa, sportsbaner, vandkunst, gasbål)
Ydelser

MYNDIGHEDS-ANSØGNING

I denne ydelse udarbejdes myndighedstegninger til godkendelse fra den pågældende kommune. Der kan, i visse tilfælde, blive stillet krav fra kommunen om yderligere dokumenterende materiale i form af f.eks. nedsivnings plan, skyggediagram, kote og terræn regulering.

Ydelser

TILSYN & OPFØLGNING

Projektopfølgning – Vores deltagelse i fx kontraktforhandlinger, tilsyn på byggepladsen, byggemøder og diverse koordinering i byggeperioden. Omfanget af denne fase afhænger meget af udbudsform, valg af entreprenør og kompleksitet af projektet. Det har ofte vist sig, at være en særdeles god investering, at tilkøbe en større eller mindre arkitektydelse til opfølgning og tilsyn.

Ydelser

PRODUKTSALG & RÅDGIVNING

CG forhandler og leverer ikon træer til kundeprojekter, hvor man udvælger træer og får vigtig viden om det træ der leveres til projektet. Herunder er lysarkitektur, indgangspartier og udsyns træer afgørende for projektets helhed.

CG forhandler og leverer lysdesign fra IN-LITE, som er verdens førende brand indenfor udendørs belysning- se mere under lysarkitektur.

Ydelser

TIMESATS

Opgaver og behov kan variere meget og for den enkelte opgave kan kunden ønske en korrektur eller tilføjelse af et element. Rådgivning og ekstra ordinære spørgsmål kan opstå i relation til indretning, produkter fra eksterne leverandører såsom pool og spa – alt forfaldent arbejde af ovenstående karakter sker på timesats a 960,00kr inkl. Moms, pr påbegyndt time.