MENU LUK

Ydelser

Concept Group arbejder udelukkende i 3D som standard i alle projektydelser

DELPROJEKT - landskab

Delprojektet er en  mindre omfattende udgave af Masterplanen og fokuserer på isolerede områder frem for en helhedsplan af grunden. Projektmappen henvender sig i særdeleshed til kunden med et isoleret design dilemma i uderummet, og består af rumlige tegninger og perspektiver, samt farvelagte og målefaste planer samt evt. udvalgt principsnit og situationsplan – planteindhold og overordnet lysdesign.

Delprojektet afleveres typisk i A3-mappeform. Materialet vil medvirke til, at der evt. kan indhentes et prisoverslag fra en god hovedentreprenør.

MASTERPLAN – landskab

Masterplanen er en helhedsplan for et have / landskabs projekt. designet bearbejdes igennem en grundig teknisk projektering, herefter til et tegningsmateriale, som kan bruges til at indhente præcise tilbud ved eksempelvis en hovedentreprenør. Hvor tidligere tegninger har været i målestok 1:100 er disse typisk i 1:50 eller endnu mere detaljeret. Hertil udarbejdes en summarisk bygningsdelsbeskrivelse anført på tegningerne. I alt et samlet grundlag, der ikke lader nogen tvivl til overs for den bydende/udførende hovedentreprenør.

Detaljemateriale som indgår i Masterplanen

  • Situationsplan (målfast)
  • Kote angivelse
  • Kabelplaner og lysdesign
  • Teknisk kompendium
  • Materiale oversigt
  • Plantelister
  • Produkt specifikke tegningsmasser (pool, spa, sportsbaner, vandkunst, gasbål)
  • konstruktionstegninger

MYNDIGHEDSprojekt - arkitekt & landskab

I denne ydelse udarbejdes myndighedstegninger til godkendelse fra den pågældende kommune. Der kan, i visse tilfælde, blive stillet krav fra kommunen om yderligere dokumenterende materiale i form af f.eks. nedsivnings plan, skyggediagram, kote og terræn regulering.

TILSYN - arkitekt & landskab

Projektopfølgning – Vores deltagelse i fx kontraktforhandlinger, tilsyn på byggepladsen, byggemøder og diverse koordinering i byggeperioden. Omfanget af denne fase afhænger meget af udbudsform, valg af entreprenør og kompleksitet af projektet. Det har ofte vist sig, at være en særdeles god investering, at tilkøbe en større eller mindre arkitektydelse til opfølgning og tilsyn.

Arkitekt - Skitseprojekt

Concepts for living tilbyder skitseprojekter med budget rammer som en naturlig del af designet. Med baggrund i landskabet leverer vi en koncept som arbejder med haven og rummet omkring bygningen, for at optimere oplevelsen og værdien af grunden som en integreret helhed. vores speciale er husmodificering, tilbygninger, sommerhuse ogg anneks løsninger

TIMESATS - arkitekt & landskab

Opgaver og behov kan variere meget og for den enkelte opgave kan kunden ønske en korrektur eller tilføjelse af et element. Rådgivning og ekstra ordinære spørgsmål kan opstå i relation til indretning, produkter fra eksterne leverandører, materialevalg, visualisering og teknisk tegning mm. – alt forfaldent arbejde af ovenstående karakter sker på timesats a 1370-. kr inkl. Moms, pr påbegyndt time.